Diary of Duc

Android MVVM cùng Data binding

android
MVVM là 1 design pattern trong Android, mục đích cải thiện kiến trúc của ứng dụng, dễ dàng phát triển, gỡ lỗi, testing,…MVVM là : Model, ViewModel ...
Read more

Android – Permission

android
Để ý trong các ứng dụng Android muốn truy cập vị trí, camera, bộ nhớ,… đều cần người dùng cấp quyền truy cập, mục đích nhằm bảo vệ quyền riêng tư ...
Read more

++i vs i++

knowledge
Mình tin là rất nhiều người thắc mắc ++i với i++ đều là tăng giá trị lên của biến i lên 1 lần, nhưng không biết 2 cách tăng khác nhau như thế nào, ...
Read more

Android – Swipe item trong RecylerView

android
Mọi người đã quá quen thuộc với việc swipe để xóa tin nhắn trong các ứng dụng nhắn tin, bài viết này sẽ hướng dẫn cách chúng ta swipe, tạo button ...
Read more

Android – RecylerView

android
Giới thiệuRecyclerView là một ViewGroup, tương tự như ListView, nhưng nó được xây dựng để cho lập trình viên có thể kiểm soát, tùy chỉnh sâu hơn, ...
Read more

Android – Retrofit

android
Giới thiệuRetrofit là thư viện được viết bằng Java, mục đích để dễ dàng gửi Request HTTP, HTTPS lên Server. Hỗ trợ phương thức POST, GET, PUT, DE ...
Read more
Prev Next